Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + MySQL 5.0 na Windows XP/2000

12.4.2012 7 komentářů

Software

 • Apache 2.0.49
 • PHP 5.3.0
 • MySQL 5.0.24
 • phpMyAdmin 3.4.10.1

Apache

 1. nainstalujte Apache (apache_2.0.49-win32-x86-no_ssl.exe)
 2. jedinou změnu jsem při instalaci provedl v nastavení cílového adresáře – c:/apache (není nutné, ale jsem zvyklý dávat adresářům jednoduché názvy)
 3. všechny ostatní volby ponechte na výchozích hodnotách (pokud vyloženě nevíte, co chcete změnit)
 4. po instalaci Apache zkuste ve webovém prohlížeči zadat adresu http://localhost/ - měla by se zobrazit hláška It works! (příp. její česká varianta Funguje to!)
 5. pozn. pokud se instalátor sám předčasně ukončí (stalo se mi s Apache 2.2), může být problém se spuštěným LoopBack adaptérem. Musí se zakázat (Ovládací panely → Síťová připojení → Microsoft Loopback Adapter). Po instalaci Apache se může zase povolit, později už nedělá problémy.
Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #2

PHP

 1. rozbalte PHP archiv (php-5.3.0-Win32-VC6-x86.zip) a nakopírujte všechny soubory do adresáře c:/php
 2. do adresáře c:/php uložte vzorový soubor php.ini
 3. zastavte Apache (buď přes ikonku vpravo dole – Apache → Stop nebo z příkazové řádky přes cmd (Start → Spustit → cmd a v cmd okně zadat příkaz c:/apache/Apache2/bin/apache.exe –k stop)
 4. do adresáře c:/apache/Apache2/conf uložte vzorový soubor httpd.conf (původní soubor si můžete před tím zazálohovat). Podrobnější popis prováděných úprav v souboru httpd.conf (pokud chcete provést úpravy ručně) najdete v příloze 1
 5. můžete zkusit spustit Apache (ikonka Apache → Start nebo z příkazové řádky přes cmd (Start → Spustit → cmd a v cmd zadat příkaz c:/apache/Apache2/bin/apache.exe –k start)
 6. nakopírujte si soubor phpinfo.php do adresáře, kde máte DocumentRoot (v tomto příkladě d:/www)
 7. zadejte v prohlížeči adresu http://localhost/phpinfo.php - mělo by se Vám zobrazit něco takového:
Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #3

Po této instalaci jsem neměl k dispozici mysql a mysqli rozšíření (mysql extension). Řešením, jak zprovoznit mysql rozšíření, je změnit konfigurační parametr extension_dir v souboru c:/php/php.ini. Je nutné tam zadat cestu k PHP, kam jste jej nakopírovali - v tomto příkladě:

extension_dir = "c:/php/ext" (pozor, musí tam být absolutní cesta)

Druhým, méně elegantním řešením, je ponechat původní hodnotu parametru (extension_dir = "./") a nakopírovat všechny soubory z adresáře c:/php/ext do adresáře c:/windows/system32. V přiloze 2 je pro kontrolu uveden seznam souborů, kterých se to týká.

Po takto provedených změnách restartujte Apache (příp. zastavte a znova spusťte), aby změny Apache zaregistroval. Potom by se Vám mělo ve výpisu na http://localhost/phpinfo.php objevit zhruba toto:

Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #4 Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #5

MySQL

 1. nainstalujte MySQL (mysql-5.0.24a-win32.exe)
 2. výchozí hodnoty ponechejte, s jednou změnou – u dotazu na jazykovou podporu je potřeba změnit typ databáze na Multilingual Support - UTF 8, jinak databáze nebude umět ukládat znaky v jiných kódováních
 3. pokud víte, co máte změnit, můžete upravit nastavení dle vlastních potřeb
 4. na závěr se instalátor ptá na změnu hesla pro uživatele root (= uživatel-administrátor, který má největší práva). Pokud nenastavíte heslo, tak bude přístup k databázi přes uživatele root, bez hesla. Toto nastavení se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje, ale myslím, že na vlastním lokálním PC se dá tolerovat

Po úspěšné instalaci MySQL by měla být ve Windows přítomna služba MySql a měla by být spuštěná. To lze ověřit přes aplikaci Služby (Ovládací panely → Nástroje pro správu → Správa počítače → záložka Služby a aplikace → Služby).

Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #6

phpMyAdmin

 1. rozbalte phpMyAdmin archiv (phpMyAdmin-3.4.10.1-all-languages.zip) a nakopírujte všechny soubory do adresáře d:/www/pma (nebo tam, kde máte DocumentRoot)
 2. do stejného adresáře uložte vzorový konfigurační soubor config.inc.php. V konfiguračním souboru je zadán přístup pro uživatele root, bez hesla. Pokud jste změnili toto nastavení v posledním kroku instalace MySQL, upravte si nastavení v souboru ručně
 3. přes webový prohlížeč zadejte adresu http://localhost/pma/ - měla by se Vám zobrazit stránka s phpMyAdminem
Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #7

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje přidat do databáze nového uživatele (s plnými nebo částečně omezenými právy) a toho pak používat pro přistupování k databázi jak přes phpMyAdmina, tak z vlastních webových aplikací. Přístup k nastavení uživatelských účtů a jejich práv najdete v phpMyAdminovi pod záložkou Oprávnění.

Po zadání nového uživatele můžete upravit konfiguraci phpMyAdmina tak, aby používal pro přihlašování tyto nové údaje. Jedná se o tyto řádky:

$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'novyuzivatel';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'noveheslo';

Ke stažení

Apache
instalaceApache 2.0.49
konfiguracehttpd.conf (c:/apache/Apache2/conf/httpd.conf)
PHP
instalacePHP 5.3.0
konfiguracephp.ini (c:/php/php.ini)
test PHPphpinfo.php (d:/www/phpinfo.php)
MySQL
instalacenapř. MySQL 5.0.24 nebo zkuste Google
phpMyAdmin
instalacephpMyAdmin 3.4.10
konfiguraceconfig.inc.php (d:/www/pma/config.inc.php)

Odkazy

Apache
webhttp://www.apache.org/
download - aktuálníhttp://httpd.apache.org/download.cgi
download - archivhttp://archive.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/
PHP
webhttp://www.php.net/
download - aktuálníhttp://windows.php.net/downloads/
download - archivhttp://windows.php.net/downloads/releases/archives/
MySQL
webhttp://www.mysql.com/
download - aktuálníhttp://www.mysql.com/downloads/mysql/
download - archivhttp://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
phpMyAdmin
webhttp://www.phpmyadmin.net/
download - aktuálníhttp://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php
download - archivhttp://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/files/phpMyAdmin/

Příloha 1: Ruční úprava httpd.conf souboru

Protože některé návody neuvádějí přesně, jaké změny je nutné v souboru http.conf udělat, uvádím níže seznam těch nejdůležitějších. Tyto je potřeba změnit nebo alespoň zkontrolovat:

 1. DocumentRoot – kořenový adresář pro webové aplikace
  • DocumentRoot "d:/www" – vložit cestu, kde budou ukládány jednotlivé weby. Pokud v adresáři d:/www vytvoříte adresář mujweb, pak bude v prohlížeči přístupný přes adresu http://localhost/mujweb/
  • <Directory "d:/www "> - nastavíme stejně jako DocumentRoot
 2. DirectoryIndex – soubory, které slouží jako „spouštěcí soubory“ webu
  • DirectoryIndex index.php index.html index.html.var
 3. AddDefaultCharset – kódování znaků pro weby
  • AddDefaultCharset UTF-8
  • v poslední době je UTF-8 standard (umožňuje zobrazovat libovolné znaky), ale pokud děláte weby třeba v kódování windows-1250, je potřeba to změnit. Jinak se Vám budou webové stránky zobrazovat jako „rozsypaný čaj“
 4. zprovoznění PHP v Apachi
  • na konec konfiguračního souboru httpd.conf vložit:
   AddType application/x-httpd-php .php
   LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"
   PhpIniDir "c:/php"
   ScriptAlias /php/ "c:/php"
  • důležitý je první řádek, který se v některých návodech nezmiňuje - bez toho nebude umět Apache interpretovat PHP a prohlížeč ho zobrazí jako běžný text (v domění, že je to klasické HTML)

Příloha 2: Výpis souborů v adresáři c:/php/ext

php_bz2.dll
php_curl.dll
php_exif.dll
php_fileinfo.dll
php_gd2.dll
php_gettext.dll
php_imap.dll
php_intl.dll
php_ldap.dll
php_mbstring.dll
php_mysql.dll
php_mysqli.dll
php_oci8.dll
php_oci8_11g.dll
php_openssl.dll
php_pdo_mysql.dll
php_pdo_oci.dll
php_pdo_odbc.dll
php_pdo_pgsql.dll
php_pdo_sqlite.dll
php_pgsql.dll
php_shmop.dll
php_soap.dll
php_sockets.dll
php_sqlite.dll
php_sqlite3.dll
php_sybase_ct.dll
php_tidy.dll
php_xmlrpc.dll
php_xsl.dll

 

Komentáře (7)

21.12.2021 03:44   (nejnovější)
#7  Bogiraeqh
[b]Здравствуйте!
[url=https://uruslugy.cloud/sim-karty-i-tarify.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает,[url=https://uruslugy.cloud/sim-karty-i-tarify.html симкарты с выгодными тарифами, безлимитным интернетом, можно оформить на наши данные
, есть анонимные симкаты. Есть возможность подключить выгодные тарифы на ваши симкарты. [/url]
[url=https://uruslugy.cloud/buhgalteriya.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает, [url=https://uruslugy.cloud/buhgalteriya.html]Бухгалтерское сопровождение[/url]

|[url=https://uruslugy.cloud/ready/gotovyie-ooo.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает,[url=https://uruslugy.cloud/ready/gotovyie-ooo.html] Продажа фирм готовое ООО с расчетным счетом в Москве и области[/url]
|[url=https://uruslugy.cloud/registratsiya-izmeneniy/smena-uchrediteley.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает,[url=https://uruslugy.cloud/registratsiya-izmeneniy/smena-uchrediteley.html] Смена учредителя ООО в Москве[/url]
|[url=https://uruslugy.cloud/registratsiya-firm/registratsiya-ip.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает,[url=https://uruslugy.cloud/registratsiya-firm/registratsiya-ip.html] Регистрация Индивидуального предпринимателя (ИП), открытие ИП,
документы, готовые ИП Москва.Регистрация Индивидуального предпринимателя[/url]
|[url=https://uruslugy.cloud/buhgalteriya/vedenie-uchyota.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает,[url=https://uruslugy.cloud/buhgalteriya/vedenie-uchyota.html]Ведение бухгалтерского учета, бухгалтерский аутсорсинг, сдача отчётности в Москве.[/url]
|[url=https://uruslugy.cloud/buhgalteriya/vosstanovlenie-uchyota.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает,[url=https://uruslugy.cloud/buhgalteriya/vosstanovlenie-uchyota.html]Восстановление бухгалтерского и налогового учета организации[/url]
|[url=https://uruslugy.cloud/buhgalteriya/vyipiska-iz-egryul.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает,[url=https://uruslugy.cloud/buhgalteriya/vyipiska-iz-egryul.html]Выписка из ЕГРЮЛ, сроки получения[/url]
|[url=https://uruslugy.cloud/articles.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает,[url=https://uruslugy.cloud/articles.html/]Журнал ПРОСТО ЮРИСТ, статьи о бухгалтерии [/url]

[url=https://uruslugy.cloud/sim-karty-i-tarify.html]Компания ПРОСТО ЮРИСТ[/url] предлагает,[url=https://uruslugy.cloud/sim-karty-i-tarify.html симкарты с выгодными тарифами, безлимитным интернетом, можно оформить на наши данные
, есть анонимные симкаты. Есть возможность подключить выгодные тарифы на ваши симкарты. [/url]

В дополнение на сайте https://uruslugy.cloud вы можете найти:
ведение бухгалтерии ип бухгалтерское сопровождение ип ведение бухгалтерского учета
бухгалтерское сопровождение ооо бухгалтерское обслуживание ооо постановка бухгалтерского учета услуги бухгалтерского учета бухгалтерская отчетность услуги
бухгалтерское обслуживание цены бухгалтерские услуги в москве бухгалтерское сопровождение бухгалтерское обслуживание ип оказание бухгалтерских услуг
ведение бухучета ип аудиторские услуги в москве бухгалтерское обслуживание фирм
ведение бухгалтерского учета ип курсы бухгалтеров ведение бухучета организации
аудиторские услуги ведение бух учета ведение кадрового учета бухгалтерские услуги ип
бухгалтерские услуги консалтинг ведение бухгалтерии ооо ведение бухучета ооо
аутсорсинг бухгалтерских услуг бух услуги бухучет и аудит бухгалтерское сопровождение усн бухгалтерские фирмы подготовка и сдача отчетности центр бухгалтерских услуг
бухгалтерские услуги ведение бухучета москва ведение бухгалтерии план счетов бух учета
бухгалтерское обслуживание усн бухгалтерский аудит ведение бухучета
ведение бухгалтерии москва консалтинговые услуги бухгалтерские услуги прайс
бухгалтер аутсорсинг ит услуг ведение бухгалтерии компании бухгалтерские проводки
ведение бухгалтерии услуги кадровый аутсорсинг цены на аудиторские услуги
бухгалтерское обслуживание бухгалтерский аутсорсинг бухгалтерские услуги цены
услуги бухгалтерской фирмы аутсорсинг бухгалтерии ведение бухгалтерии организации
ведение бухучета в ооо бухгалтерские услуги москва аудит и бухгалтерские услуги
готовые ооо с директором открытие ооо зарегистрировать ооо как зарегистрировать ооо
открыть ооо готовые фирмы москва бухгалтерские услуги аутсорсинг как открыть ооо
создать ооо бухгалтерские услуги аудит
[/b]
18.2.2021 12:24
#6  Raphaeluqi
Здравствуйте господа!

Наша компания занимается свыше 10 лет перевозками детей по Москве и МО, а также по всей России. Основные направления и виды нашей деятельности:

1) детское такси
2) такси для детей
3) такси с детским креслом
4) детское такси москва
5) детское такси тарифы
6) транспортная перевозки детей

Всегда рады помочь Вам! С уважением, TikTakTaxi.ru

http://cbsprk.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=407917
http://admin.infinix.club/forum.php?mod=viewthread&tid=4481895&extra=
https://cs-wz.ru/user/Raphaelhrx/
http://cotdien.com/threads/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8.879938/
http://seexxxnow.net/user/Raphaelelk/
http://web.hc.lv/seo/zinas/google-news-zinas-latviesu-valoda-201/
http://www.wiredarcade.com/game/421/Custom-HK%253A-Viking.html
9.12.2020 02:39
#5  ecoRef


7.6.2020 02:57
#4  MatthewGom


1.1.2020 06:27
#3  Robertendop

Game version / Версия игры: Русский клиент игры RU
Supported OS / Поддерживаемые ОС: Windows 7 | 8 | 8.1 | 10

Описание
Топовый приватный чит от разработчика с многолетним опытом работы в разработке программного обеспечения. Свыше 4х лет его программы работают, регулярно обновляются и постоянно дорабатываются.
Программа позволяет смотреть вам сквозь стены на ваших противников, видеть их (cкелет) в любом положении (стоя, сидя, лежа), где бы они ни находились! Плюс к этому, минимальный шанс получить бан в игре.

Плюсы данного чита:
+Не моргает, не пропадает во время боя
+Работает в полном экране и оконном
+Регулярные обновления
+Минимальный шанс бана

Цены
На 1 день - 99 рублей
На 7 дней - 249 рублей
На 30 дней - 699 рублей

Связаться со мной:
ВК: https://vk.cc/8I007a
КУПИТЬ ЧИТ ОНЛАЙН-->:

Видео обзор:
https://youtu.be/oGTEsxGmfWI
https://youtu.be/lyj02RS6Sh0
26.10.2019 23:02
#2  Katya Sharapova Kn57
лаваш с семгой

мясо в духовке
http://www.youtube.com/watch?v=78z9FHcH4ss
9.9.2019 03:55   (nejstarší)
#1  Crigorisots
The cleansing company performs cleansing of areas of numerous sizes and setups.

The company's professionals provide cleansing with the aid of modern-day innovations, have special tools, as well as also have actually licensed cleaning agents in their arsenal. Along with the above benefits, glass of wines use: beneficial prices; cleansing quickly; top quality results; greater than 100 favorable evaluations. Cleansing workplaces will aid maintain your workplace in order for the most efficient work. Any type of company is exceptionally vital ambience in the group. Cleaning solutions that can be ordered cheaply currently can aid to arrange it and supply a comfortable space for labor.

If required, we leave cleaning up the cooking area 2-3 hours after positioning the order. You obtain cleansing as soon as possible.

We offer specialist home cleaning for exclusive clients. Making use of European equipment and licensed tools, we accomplish optimal results and also offer cleaning quickly.

We provide price cuts for those that use the service for the first time, in addition to desirable terms of teamwork for routine customers.

Our friendly team supplies you to get acquainted with favorable terms of participation for business clients. We sensibly approach our activities, clean utilizing specialist cleansing items and specific equipment. Our workers are trained, have medical books and know with the subtleties of getting rid of complex and also hard-to-remove dirt from surfaces.

We offer high-quality cleansing for huge business and also little companies of different directions, with a price cut of as much as 25%.

Napsat komentář

 • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
 • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2024   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)