Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + MySQL 5.0 na Windows XP/2000

12.4.2012

Software

 • Apache 2.0.49
 • PHP 5.3.0
 • MySQL 5.0.24
 • phpMyAdmin 3.4.10.1

Apache

 1. nainstalujte Apache (apache_2.0.49-win32-x86-no_ssl.exe)
 2. jedinou změnu jsem při instalaci provedl v nastavení cílového adresáře – c:/apache (není nutné, ale jsem zvyklý dávat adresářům jednoduché názvy)
 3. všechny ostatní volby ponechte na výchozích hodnotách (pokud vyloženě nevíte, co chcete změnit)
 4. po instalaci Apache zkuste ve webovém prohlížeči zadat adresu http://localhost/ - měla by se zobrazit hláška It works! (příp. její česká varianta Funguje to!)
 5. pozn. pokud se instalátor sám předčasně ukončí (stalo se mi s Apache 2.2), může být problém se spuštěným LoopBack adaptérem. Musí se zakázat (Ovládací panely → Síťová připojení → Microsoft Loopback Adapter). Po instalaci Apache se může zase povolit, později už nedělá problémy.
Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #2

PHP

 1. rozbalte PHP archiv (php-5.3.0-Win32-VC6-x86.zip) a nakopírujte všechny soubory do adresáře c:/php
 2. do adresáře c:/php uložte vzorový soubor php.ini
 3. zastavte Apache (buď přes ikonku vpravo dole – Apache → Stop nebo z příkazové řádky přes cmd (Start → Spustit → cmd a v cmd okně zadat příkaz c:/apache/Apache2/bin/apache.exe –k stop)
 4. do adresáře c:/apache/Apache2/conf uložte vzorový soubor httpd.conf (původní soubor si můžete před tím zazálohovat). Podrobnější popis prováděných úprav v souboru httpd.conf (pokud chcete provést úpravy ručně) najdete v příloze 1
 5. můžete zkusit spustit Apache (ikonka Apache → Start nebo z příkazové řádky přes cmd (Start → Spustit → cmd a v cmd zadat příkaz c:/apache/Apache2/bin/apache.exe –k start)
 6. nakopírujte si soubor phpinfo.php do adresáře, kde máte DocumentRoot (v tomto příkladě d:/www)
 7. zadejte v prohlížeči adresu http://localhost/phpinfo.php - mělo by se Vám zobrazit něco takového:
Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #3

Po této instalaci jsem neměl k dispozici mysql a mysqli rozšíření (mysql extension). Řešením, jak zprovoznit mysql rozšíření, je změnit konfigurační parametr extension_dir v souboru c:/php/php.ini. Je nutné tam zadat cestu k PHP, kam jste jej nakopírovali - v tomto příkladě:

extension_dir = "c:/php/ext" (pozor, musí tam být absolutní cesta)

Druhým, méně elegantním řešením, je ponechat původní hodnotu parametru (extension_dir = "./") a nakopírovat všechny soubory z adresáře c:/php/ext do adresáře c:/windows/system32. V přiloze 2 je pro kontrolu uveden seznam souborů, kterých se to týká.

Po takto provedených změnách restartujte Apache (příp. zastavte a znova spusťte), aby změny Apache zaregistroval. Potom by se Vám mělo ve výpisu na http://localhost/phpinfo.php objevit zhruba toto:

Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #4 Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #5

MySQL

 1. nainstalujte MySQL (mysql-5.0.24a-win32.exe)
 2. výchozí hodnoty ponechejte, s jednou změnou – u dotazu na jazykovou podporu je potřeba změnit typ databáze na Multilingual Support - UTF 8, jinak databáze nebude umět ukládat znaky v jiných kódováních
 3. pokud víte, co máte změnit, můžete upravit nastavení dle vlastních potřeb
 4. na závěr se instalátor ptá na změnu hesla pro uživatele root (= uživatel-administrátor, který má největší práva). Pokud nenastavíte heslo, tak bude přístup k databázi přes uživatele root, bez hesla. Toto nastavení se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje, ale myslím, že na vlastním lokálním PC se dá tolerovat

Po úspěšné instalaci MySQL by měla být ve Windows přítomna služba MySql a měla by být spuštěná. To lze ověřit přes aplikaci Služby (Ovládací panely → Nástroje pro správu → Správa počítače → záložka Služby a aplikace → Služby).

Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #6

phpMyAdmin

 1. rozbalte phpMyAdmin archiv (phpMyAdmin-3.4.10.1-all-languages.zip) a nakopírujte všechny soubory do adresáře d:/www/pma (nebo tam, kde máte DocumentRoot)
 2. do stejného adresáře uložte vzorový konfigurační soubor config.inc.php. V konfiguračním souboru je zadán přístup pro uživatele root, bez hesla. Pokud jste změnili toto nastavení v posledním kroku instalace MySQL, upravte si nastavení v souboru ručně
 3. přes webový prohlížeč zadejte adresu http://localhost/pma/ - měla by se Vám zobrazit stránka s phpMyAdminem
Instalace PHP 5.3 + Apache 2.0 + Mysql 5.0 na Windows XP/2000 #7

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje přidat do databáze nového uživatele (s plnými nebo částečně omezenými právy) a toho pak používat pro přistupování k databázi jak přes phpMyAdmina, tak z vlastních webových aplikací. Přístup k nastavení uživatelských účtů a jejich práv najdete v phpMyAdminovi pod záložkou Oprávnění.

Po zadání nového uživatele můžete upravit konfiguraci phpMyAdmina tak, aby používal pro přihlašování tyto nové údaje. Jedná se o tyto řádky:

$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'novyuzivatel';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'noveheslo';

Ke stažení

Apache
instalaceApache 2.0.49
konfiguracehttpd.conf (c:/apache/Apache2/conf/httpd.conf)
PHP
instalacePHP 5.3.0
konfiguracephp.ini (c:/php/php.ini)
test PHPphpinfo.php (d:/www/phpinfo.php)
MySQL
instalacenapř. MySQL 5.0.24 nebo zkuste Google
phpMyAdmin
instalacephpMyAdmin 3.4.10
konfiguraceconfig.inc.php (d:/www/pma/config.inc.php)

Odkazy

Apache
webhttp://www.apache.org/
download - aktuálníhttp://httpd.apache.org/download.cgi
download - archivhttp://archive.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/
PHP
webhttp://www.php.net/
download - aktuálníhttp://windows.php.net/downloads/
download - archivhttp://windows.php.net/downloads/releases/archives/
MySQL
webhttp://www.mysql.com/
download - aktuálníhttp://www.mysql.com/downloads/mysql/
download - archivhttp://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
phpMyAdmin
webhttp://www.phpmyadmin.net/
download - aktuálníhttp://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php
download - archivhttp://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/files/phpMyAdmin/

Příloha 1: Ruční úprava httpd.conf souboru

Protože některé návody neuvádějí přesně, jaké změny je nutné v souboru http.conf udělat, uvádím níže seznam těch nejdůležitějších. Tyto je potřeba změnit nebo alespoň zkontrolovat:

 1. DocumentRoot – kořenový adresář pro webové aplikace
  • DocumentRoot "d:/www" – vložit cestu, kde budou ukládány jednotlivé weby. Pokud v adresáři d:/www vytvoříte adresář mujweb, pak bude v prohlížeči přístupný přes adresu http://localhost/mujweb/
  • <Directory "d:/www "> - nastavíme stejně jako DocumentRoot
 2. DirectoryIndex – soubory, které slouží jako „spouštěcí soubory“ webu
  • DirectoryIndex index.php index.html index.html.var
 3. AddDefaultCharset – kódování znaků pro weby
  • AddDefaultCharset UTF-8
  • v poslední době je UTF-8 standard (umožňuje zobrazovat libovolné znaky), ale pokud děláte weby třeba v kódování windows-1250, je potřeba to změnit. Jinak se Vám budou webové stránky zobrazovat jako „rozsypaný čaj“
 4. zprovoznění PHP v Apachi
  • na konec konfiguračního souboru httpd.conf vložit:
   AddType application/x-httpd-php .php
   LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"
   PhpIniDir "c:/php"
   ScriptAlias /php/ "c:/php"
  • důležitý je první řádek, který se v některých návodech nezmiňuje - bez toho nebude umět Apache interpretovat PHP a prohlížeč ho zobrazí jako běžný text (v domění, že je to klasické HTML)

Příloha 2: Výpis souborů v adresáři c:/php/ext

php_bz2.dll
php_curl.dll
php_exif.dll
php_fileinfo.dll
php_gd2.dll
php_gettext.dll
php_imap.dll
php_intl.dll
php_ldap.dll
php_mbstring.dll
php_mysql.dll
php_mysqli.dll
php_oci8.dll
php_oci8_11g.dll
php_openssl.dll
php_pdo_mysql.dll
php_pdo_oci.dll
php_pdo_odbc.dll
php_pdo_pgsql.dll
php_pdo_sqlite.dll
php_pgsql.dll
php_shmop.dll
php_soap.dll
php_sockets.dll
php_sqlite.dll
php_sqlite3.dll
php_sybase_ct.dll
php_tidy.dll
php_xmlrpc.dll
php_xsl.dll

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

 • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
 • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2019   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)