Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Chceš opravdu změnit svůj život?

Možná si říkáš, proč bys vlastně měl měnit svůj život. „Mám skvělou rodinu, auto, dům, zaměstnání, kamarádi mě mají rádi, tak co si můžu víc přát?“.

Zkus si položit jednoduchou otázku:

„Jsem ve svém životě šťastný?“ / „Jsem ve svém životě šťastná?“

A odpověz si upřímně - nemusíš se bát, já ani nikdo jiný tě neslyší.

Pokud cítíš, že to nějak není ono a že Ti v životě něco chybí, že rodina, auto, dům, zaměstnání a kamarádi přece nemohou být všechno, kvůli čemu tu na zemi jsi, pak já vím, co ti chybí - je to kontakt s Bohem, bez kterého k plnohodnotnému naplnění svého života nedojdeš. Bůh toužebně očekává, že se na Něj obrátíš. Ale to rozhodnutí je na Tobě.

Pokud máš srdce otevřené a upřímně chceš, aby Bůh přišel do Tvého života, pozvi Ježíše Krista do svého života a On ho změní - přislíbil, že to udělá. Bůh Tě miluje a chce, abys i Ty přišel k Němu!

Jestliže ses ve svém svědomí rozhodl pro novou cestu, řekni Ježíši, že ho toužíš poznat. Můžeš k tomu použít třeba tato slova:

Pane Ježíši, dnes Ti vydávám svůj život. Vyznávám, že jsi Pán pánů a Král králů. Uvědomuji si, že jsem hříšník a prosím Tě o odpuštění všech mých hříchů. Věřím, že jsi za mě položil svůj život a vstal jsi z mrtvých. Jsi živý Bůh a díky Tvé milosti budu spasen. Děkuji ti za Tvou oběť na kříži. Amen!

 

Co dál?

Odevzdal jsi Bohu svůj život? Pak Bůh splní, co zaslíbil. Bůh je věrný, pravdomluvný a milující. Nemusí to udělat hned, ale Bůh o Tobě ví a dá se Ti poznat.

Pokud máš touhu se něco o Bohu dozvědět, začni si číst Bibli - já jsem po svém obrácení začal Janovým evangeliem z Nového zákona. Nebo můžeš zkusit najít ve svém okolí církev, kde se scházejí věřící, a přijít se podívat na jejich shromáždění.

Pokud potřebuješ s něčím pomoct, můžeš mi zkusit napsat. Můžeme se za Tebe modlit a můžeme společně hledat možnosti řešení Tvého problému.

Potěší mě i když napíšeš, že jsi pozval Ježíše do svého života a našel jsi v Něm radost a pokoj … tak jako já.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! J 14,27
2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)