Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Proč?

Proč vlastně vznikl tento web? Na jednoduchou otázku existuje jedna jednoduchá odpověď: „Protože se mě dotknul Bůh.“

Bez této skutečnosti by na této doméně nebylo nic, protože bych se dál věnoval svému životu jako doposud. Neměl bych čas na nic a na nikoho. Nevěděl bych, že náš život má i jiný rozměr a že vše, co na tomto světě máme, máme z milosti Boží.

Když jsem uvěřil, poznal jsem, jak je Bůh dobrý a jak nás miluje. A chci, aby jeho lásku poznalo co nejvíce lidí. Proto vznikly i tyto stránky - jako živé svědectví toho, že Bůh je živý i dnes. Já sám to mohu potvrdit a spolu se mnou miliony těch, kteří v Něj věří. Zjistil jsem, že podstatou víry není uvěření něčemu (jak jsem si myslel jako nevěřící), ale uvěření někomu. Někomu, kdo Vás má rád a myslí to s Vámi dobře. Zjistil jsem, že víra je osobní vztah. A že tento vztah může být dokonce položen nad vztahem mezi mužem a ženou.

Věřím, že si tento web může Bůh použít k tomu, aby oslovil i Tebe - hodně lidí uvěřilo skrze knihy, skrze mluvené slovo, skrze články na webu. On si dovede ve své svrchovanosti použít různé příležitosti a události a i v tom je Jeho krása - v Jeho očích neexistuje žádná šablona na život. Díky Bohu za to, že neexistuje i „jednotný návod na uvěření“ a že každý, kdo k Němu přichází, přichází svou jedinečnou cestou. Tak jedinečnou, jako je život každého z nás.

Pokud i Ty chceš vydat Bohu svůj život, pozvi Ježíše do svého života a On přijde a změní Tvůj život. Změnil můj, proč ne Tvůj? Bůh mění životy lidí a mění je k lepšímu, ne k horšímu!

Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. J 6,37-39 A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem. Ez 11,19-20

Pokud vůbec nerozumíš tomu, proč bys měl věřit a jak může být Bůh, který není vidět a jak si někdo může být jistý tím, že je atd. atd., tak pro Tebe mám pouze jednu odpověď: „je důležité pochopit, že víra se nedá pochopit“. Pokud se budeš snažit vše řešit rozumem, už předem jsi odsouzen k nezdaru. Pokud však chceš znát pravdu života, být spasen a mít život věčný a nezemřít na věky, tu možnost máš.

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: „Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.“ 1K 1, 18-19 Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 1K 2, 9 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ J 14, 6

 

Kam dál?

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)