Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Duch Svatý

Na této stránce uvádím soubor vybraných informací, které mě zaujaly v článku na Wikipedii.

Duch Svatý (Svatý Duch) je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty.

Nový zákon

V řeckém Novém zákoně se výraz „Duch Svatý“ (τὸ πνεῦμα ἅγιον to pneuma hagion) objevuje přesně stokrát. Duch Svatý je v křesťanství jedna z Božích osob, přesněji třetí z osob v trojjediném Bohu - tedy Nejsvětější Trojici. Jako symboly pro zpodobení této osoby užívá Nový zákon i pozdější výtvarné umění obraz holubice nebo plamene. V Novém zákoně vystupuje Duch Svatý jako samostatná postava či osoba. Podle křesťanské víry počala Panna Maria svého syna Ježíše Krista působením Ducha Svatého. Ježíš pak přijímá zvláštním způsobem Svatého Ducha při svém křtu v řece Jordán (Mt 3,16-17). Příslib Ducha Svatého tvoří jedno z hlavních témat Ježíšovy řeči na rozloučenou v Janově evangeliu (J, kap. 14-16).

Skutky apoštolů popisují ve své 2. kapitole, jak byl Duch Svatý, označovaný též jako Přímluvce nebo Utěšitel (řecky παράκλητος paraklétos, obhájce, pomocník), seslán na apoštoly v den letnic. Tento dar Ducha je analogický ke starozákonnímu daru Desatera Mojžíšovi na Sinaji. V Janově evangeliu (J 20,21-22) je Duch Svatý apoštolům dán samotným Ježíšem již v den svého vzkříšení, tj. Velikonoc.

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)