Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Křesťanské evangelium

Co to znamená evangelium? Je to dobrá zpráva. Dobrá zpráva o tom, že Ježíš byl poslán Bohem, aby sloužil lidem. Každý, kdo v Něj uvěří, bude spasen. Znamená to, že mu budou prominuty jeho hříchy a získá skrze Ježíše kontakt s Bohem.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Ř 10,9

Do tohoto světa se rodíme duchovně mrtví - nevíme o Bohu a nemáme s Ním přímý kontakt, ale On nám vložil už od narození do srdce touhu Ho hledat a touhu po věčnosti. Pamatuji si na zážitek z dětství, kdy jsem se asi jako 7letý kluk obracel na Boha - mám dojem, že jsem se modlil za to, aby druhý den pršelo - už si přesně nevzpomínám. Ale protože pocházím z nevěřící rodiny, nikde jsem tento vzor neviděl. Proč jsem se tedy obracel zrovna k Bohu?

Snad každý z nás si někdy položil otázku, zda je něco „nad námi“, zda má náš život smysl, odkud jsme se vzali a kam vlastně jdeme? Pokud bychom byli jen náhodným výtvorem náhodných biologických procesů (tento názor zastává teorie evoluce, která takto zdůvodňuje existenci lidského druhu na Zemi), pak bychom si tyto otázky vůbec neměli klást. Copak náhodnému shluku buněk záleží na tom, co s ním bude po smrti? Nebo odkud se vzal? Je to trochu divná představa...

Během našeho života se můžeme nacházet v různých postojích k víře a Bohu - od nenávisti a naprostého odporu, přes neutrální postoj a ignoraci, až po pozitivní vztah a nebo aktivní víru. Ježíš nám slibuje, že pokud budeme hledat v životě Boha, dá se nám poznat a nalézt. Není to jen nějaká fráze nebo lež - je to pravda, kterou objevily miliony lidí na Zemi a kterým tato skutečnost změnila život.

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Mt 7,7-8 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 1K 1,21-24

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)