Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

I tady žijí lidé

10.10.2013

Dnešní článek nás nepřivede na exotická místa a zapadlé kouty Země, jak by se možná z názvu dalo usuzovat. Jeho záměr je mnohem prozaičtější - poukázat na rozdíly, které i dnes, v 21. století, můžeme denně potkávat kolem sebe. Vzal jsem si záměrně na mušku kontrast mezi chudobou a bídou na straně jedné a bohatstvím a přepychem na straně druhé. Na straně jedné mezi námi žijí lidé, kteří ráno neví, kde večer složí hlavu. Na straně druhé mezi námi žijí lidé, pro které je luxus a přepych běžnou záležitostí.

Nechci, aby moje konstatování vyznělo tak, že bohatství je špatné a chudoba dobrá. Tak to určitě postaveno není. Dokonce sám Pán Ježíš, když byl na této zemi, jakoby se nesnažil v tomto změnit řád světa. Nezrušil chudobu a neudělal ze všech boháčů chudáky. Nesnažil se zařídit, aby všichni měli stejně, jako o to usilovali např. komunisté. Naopak, můžeme vidět, že s tímto rozdělením počítal, i do budoucna - viz úryvek z Markova evangelia:

Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: „Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým.“ A osopili se na ni. Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte stále. Mk 14,3-7

Ježíš však apeloval na srdce lidí. Věděl, že když bohatí budou mít soucit s chudými, dají se tyto rozdíly alespoň trochu zmírnit a povede to k vzájemnému obohacení všech.

Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“ On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ L 3,10-11

Někteří lidé odsuzují bezdomovce, dokonce se stávají terčem nejrůznějších útoků. Souhlasím s tím, že mohou zapáchat, být svému okolí na obtíž, řešit svoji těžkou situaci nadměrnou konzumací alkoholu. Ale zkusme je jen neodsuzovat.

Ne všichni se dostali na ulici vlastní vinou (např. potom co je opustil partner, upadli do dluhů nebo jim zničil život alkohol nebo jiná závislost). A i kdyby se dostali na ulici vlastními chybami a vlastním „přičiněním“ - pak přichází na řadu slovo milost. Proč bychom jim nemohli dát, i když si to - z našeho, lidského, pohledu - nezaslouží? V Božích očích jsou stejně vzácní jako jakýkoliv jiný člověk.

A tak vás chci dnešním příspěvkem povzbudit - mějme soucit s lidmi, kteří si nemohou dopřát to, co máme my, a nebojme se jim něco věnovat ze svého přebytku, když už nás o to požádají. Nikdy nevíme, jestli neskončíme jednou podobně. S přicházející zimou se úděl bezdomovců, jako každoročně, stává doslova bojem o holý život :-(.

Fotogalerie

Na svých toulkách Brnem jsem si začal brát fotoaparát, abych mohl zachytit některé kontrasty. Dovolím si je tady publikovat a sbírku postupně doplňovat.

Zastavení první: Brno - Vinohrady, září 2013

I tady žijí lidé - Brno-Vinohrady, září 2013

Při mé první zastávce bylo toto místo pod mostem přes rušnou silnici pěkně zabydlené - deky, lahve a další předměty. Když jsem se vrátil o pár dní později pro foto, již bylo uklizeno (zřejmě úklid před nadcházející zimou).

 

I tady žijí lidé - Brno-Vinohrady, září 2013 #2

Dnes je skoro každá domácnost vybavena TV a internetem.
Mají všichni lidé střechu, pod kterou by toto vše mohli mít?

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)