Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Isaac Newton o Ježíši

8.1.2016

Isaac Newton (1643-1727) byl anglický fyzik, matematik, astronom, astrolog, filozof, teolog, alchymista.

Zatímco Newtonovy zákony si matně pamatuji z hodin fyziky na základní škole, o jeho vztahu k Bohu jsem dodnes neměl ani tušení (asi nám to v rámci komunistické, materiálně zaměřené, výchovy zapomněli zmínit; obdobně jako u Komenského, Husa, Masaryka a dalších).

A protože bych to sám líp nenapsal, rozhodl jsem se tento text alespoň sdílet:

„Sestoupil z nebe na tuto zem. Svůj královský šat vyměnil za oděv pozemšťana a stal se člověkem, abychom my mohli být dětmi Božími.

Ponížil se až do prachu země, abychom mohli být povýšeni k nebeskému trůnu.

Přestože byl bohatý, stal se nejchudším z lidí.

Spal v cizích jeslích, jel po moři v cizí lodičce, jel na cizím oslátku a byl pohřben v cizím hrobě.

Narodil se proti přírodním zákonům a vyrostl ve skrytosti jako služebník všech.

Neměl vyšší vzdělání tohoto světa, nenapsal jedinou knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o něm.

Nesložil ani jednu píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel víc písní chvály, než všichni básníci světa.

Když byl dítětem, zneklidnil krále, když byl chlapcem, udivil doktory, když byl dospělý, otřásl národem i mocnou veleříší římskou.

Ovládal přírodní zákony, chodil po vlnách moře, tišil bouře, nasytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval bez léků, křísil mrtvé.

Nepřátelé jej nemohli přemoci, Satan jej nemohl zahubit, ani hrob ho nemohl zadržet.

Nade vším zvítězil. Svojí láskou přetvořil svět.

Velcí mužové světa přišli a odešli. On - svatý, jediný zůstal navěky.

Tento Ježíš je Spasitel světa, můj Spasitel, chceš-li, bude i tvůj. Pokoř se před ním, provolej ho za krále svého srdce a života.

Zvol si Ježíše, protože nikdo není jako On.“

Více o Isaacu Newtonovi najdete např. na Wikipedii.

O Ježíši se můžete sice taky dovědět více na Wikipedii, ale to jsou jenom holá fakta. Mnohem více se o něm dovíte, pokud ho pozvete do svého života a otevřete mu svoje srdce. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že to stojí za to...

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2019   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)