Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Jóga - cesta k novému životu?

26.8.2014

Dnes bych se chtěl sdílet se dvěma svědectvími, které se týkají moderní a hodně rozšířené jógy. První svědectví se ke mně dostalo už před rokem ve formě tištěného letáčku Brněnské tiskové misie. Druhé jsem našel dnes, když jsem hledal elektronický text svědectví prvního.

Protože nemám s jógou žádné praktické zkušenosti, nedělám si ani ambice svědectví nějak hodnotit. Neznám popisované praktiky a ani je poznávat nechci a nebudu. Nechávám tedy na laskavém čtenáři, ať sám posoudí, zda ti, kteří o józe svědčí, mluví pravdu.

Osobně věřím, že těmto lidem skutečně Ježíš změnil život k lepšímu, stejně jako mně. Vím, že to dělá a udělá to pro každého, kdo se dostane do podobných situací a poprosí Ho o pomoc.

Jóga - cesta k novému životu?

Do svých 25 let jsem se marně snažila nalézt pravý smysl života. Věřila jsem v jakousi boží existenci, ale nic víc. V té době jsem se seznámila s jógou. Sáhla jsem po ní nadšeně. Myslela jsem si, že se konečně dozvím o cestě k Bohu a o způsobu, jak se k němu přiblížit. Saskrtský název YOGA se skutečně překládá jako spojení s Bohem.

Obětovala jsem víc než 15 let svému sebeočištění a sebezdokonalení. Toužila jsem vejít do souzvuku s Boží vesmírnou tvůrčí energií. Byla to tvrdá práce. Každodenní trénink hathajógy, očistných praktik, dechových cviků, koncentrací a meditací. Zasvětila jsem této cestě téměř všechen svůj čas. K tělesnému očištění patřilo i vegetariánství a studium makrobiotiky. Moje tělo bylo sice zdravé a pružné, dýchání správné, ale stále jsem ve svém životě postrádala klid. Vnitřně jsem se necítila spokojená. Dál jsem hledala vytoužený pokoj. I když jsem se stýkala s předními jogíny od nás i z Indie, nenašla jsem nic, o co bych se mohla opřít, kde spočinout. Byla to cesta vlastního sebezdokonalování, na které jsem však stále více pociťovala velkou samotu. Zjistila jsem, že se sice dokážu cvičením odreagovat, ale zase se vracím zpět do reality prázdna. Proto jsem vložila ještě větší úsilí do jiného jogínského cvičení. Odpovědí mi nebylo pouze mlčení z Boží strany, ale i útoky v mé rodině, které jsem si nedokázala vysvětlit. Nastalo období velkých nedorozumění, sporů, vzájemného nepochopení i vážných nemocí. Bylo třeba se o něco reálného opřít, s někým se poradit, ale nikdo takový nebyl. Říkala jsem si: „Bože svatý, ty snad není možné. Proč mě vůbec neslyšíš po tolika letech cesty k tobě?“

Když jsem takto meditovala a nevěděla si už rady, potkala jsem přítelkyni, která opustila jógu před několika lety. Překvapila mě svým sdělením: „Musíš toho všeho nechat! Musíš začít jiný život! Ježíš ti může pomoci!“. Nejdříve jsem vůbec nic nechápala: tolik let snažení, to se někomu snadno řekne! Na své přítelkyni jsem si však všimla, že má něco, co já nemám. Radost, kterou přenášela i na mě. Nevěděla jsem, odkud pramení. Poprvé ve svém životě jsem se od ní dověděla o Ježíši Kristu a o jeho zástupné oběti na kříži. Chtěla jsem se o tom přesvědčit. Šla jsem s ní na křesťanské shromáždění. Dověděla jsem se, že Bůh nabízí každému člověku záchranu v Jeho Synu Ježíši Kristu, který zemřel za naše hříchy. Každý, kdo přijme Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele (Zachránce), nalezne pokoj s Bohem a zároveň smysluplný život. Ježíš o sobě říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (J 14,6).

Pochopila jsem, že ostatní cesty a filozofie vedou k zahynutí a odvádějí člověka od Boha. Nemohou dát do srdce pokoj a usmíření s Bohem i lidmi. V józe se člověk snaží sám najít cestu k Bohu. Usiluje o vysvobození duše od nekonečného koloběhu převtělování a o její spojení s jakýmsi kosmicko-božským vědomím. V Bibli nám samotný Bůh, náš Stvořitel, ukazuje JEDINOU cestu k němu. Není třeba žádného zvláštního snažení a pachtění se po vlastní dokonalosti. Spasení je mimo zásluhy člověka, Bůh je nabízí v Ježíši Kristu. Pouhou vírou v něho jsme vykoupeni. Na tuto nabídku musíme odpovědět ještě na tomto světě.

Po 15 letech praktikování jógy a vedení kurzů jógy jsem stála před závažným rozhodnutím. Rozhodla jsem se pro Ježíše. On mě očistil a dal mi sílu k novému životu. Na základě své osobní víry v něho jsem skončila se svou minulostí. Jak je to jednoduché! Až mě to udivilo, že jsem to dříve nevěděla, a že je určitě mnoho lidí, kteří to ještě neslyšeli! Nyní vím, že Pán Ježíš chce dát možnost nového, hodnotnějšího života všem. Jen On dokáže tu úžasnou proměnu. V žádném případě to však není cesta seberealizace, jako u jógy. I ty můžeš přijmout jeho velkou lásku. Vyznej mu své hříchy a odevzdej mu svůj život. On tě očistí a promění. Naplní tě pokojem a radostí, které nikde jinde nenajdeš.

Irena Jírová, Havířov

V zajetí okultizmu

V mém životě se začaly dít zvláštní věci. Byla jsem hodně unavená a stále se to zhoršovalo. Ztrácela jsem sílu žít. Bylo mi špatně tělesně i duševně. Přicházely mi myšlenky skončit se životem. Když jsem šla kolem vody, něco mi našeptávalo: skoč do té vody a budeš mít pokoj. Když jelo větší auto, přitahovalo mě to k němu. Pouze proto, že mám tři děti, jsem to neudělala. Byly to opravdu těžké zápasy. Život se pro mne stal nesnesitelným.

Jak to všechno začalo

Na pracovišti jsem se setkala s jedním chlapcem, který cvičil jógu. Pozval mne mezi své přátele a slíbil mi, že tam najdu to, co hledám: přátelství, lásku a porozumění. Navíc se naučím cvičit jógu, která mi pomůže odstranit různé tělesné problémy. Začala jsem do jógy pravidelně chodit, cvičila jsem ji i doma. Jednou týdně jsme jezdili do nedalekého města, kde byl školený cvičitel jógy. Mezi novými přáteli mi bylo moc dobře a říkala jsem si – to je ono!

Smysl života

Konečně jsem našla v životě to, co jsem hledala. Po jednom relaxačním cvičení, se mi znenadání podařilo opustit své tělo. Můj cvičitel jógy mi řekl: „Musím ti říct, že jsi perfektní! Tohle mnozí lidé cvičí mnoho let a tobě se to podařilo tak brzy! Když budeš cvičit pod mým vedením, budeš nepřekonatelná. Máš v sobě ohromné schopnosti, o kterých ani nevíš. Vydej se tomu naplno a uvidíš, že ti bude lidstvo padat k nohám.“

Zanedlouho jsem se zúčastnila soustředění, kde se cvičila jóga, učili nás vyhledávat geopatogenní zóny, najít vodu, určovat šťastné a nešťastné dny podle data narození, dále jasnovidectví, věštectví, hádání z ruky atd. Postupně jsme začali všechno praktikovat. Nejdříve jsem k tomu potřebovala všelijaké pomůcky – spirály, kyvadla a jiné věci, ale později mi stačily jenom moje ruce. Objevila jsem v sobě, že jsem na tyto věci velmi citlivá.

Třetí den pobytu za mnou přišel vedoucí našeho týmu a vzal si mě stranou. Řekl mi: „Víš, mně bylo bohy zjeveno, že jsi duše vyvolená. Nemusíš to přijmout, ale já bych chtěl, abys byla zasvěcená. Scházíme se zvlášť v úzkém kruhu. Máš v sobě ohromný potenciál energie. To jsem ještě nezažil, můžeš léčit i lidi.“ To mě úplně nadchlo. Říkala jsem si: tolik lidí je nemocných. Budu jim pomáhat a oni mě za to budou mít rádi.

V zajetí okultizmu

Po návratu jsem všechno, co jsem načerpala, předala členům naší skupiny. Zanedlouho se u některých začalo projevovat jasnovidectví a věštectví. Ten kluk, co mne přivedl, měl jasnovideckého ducha. Jednou jsme seděli a povídali si. Najednou řekl, že sem jede auto a jmenoval lidi, kteří v něm sedí. Za chvíli k nám ti lidé opravdu přišli. Pro něho nebyl problém vidět přes zdi nebo do jiných míst. Některým se začaly zjevovat různé věci a viděli i do budoucnosti. Já jsem začala vidět záření, které vycházelo z lidí. Podle zabarvení aury jsem dokázala určit, jak je člověk nemocný. Nebo jsem nemoc diagnostikovala pomocí kyvadla. Málokdy jsem se zmýlila. Jednou se nám dokonce zjevil nějaký duch, který řekl, že přijde konec světa.

Duchovní zápas

V té době jsem trpěla chronickými záněty průdušek. Lékař mě poslal do lázní. Jednou v neděli jsem se šla podívat na bohoslužbu do kostela. Zpívali tam mladí lidé křesťanské písně. Zvláště jedna písnička na mne tak zapůsobila, že jsem plakala a prosila v duchu Boha, aby také změnil můj život, jako to bylo v té písni. Po bohoslužbě jsem se s těmi mladými zpěváky seznámila a poprosila o text písně. Pozvali mne k sobě na návštěvu. Poprvé jsem slyšela o Ježíši Kristu tak zvláštně a hezky hovořit. Vyprávěli, jak Ježíš jejich život změnil. Bylo mi u nich dobře. Vyměnili jsme si adresy a občas jsme si napsali.

Konec světa

Vzhledem k tomu, že se mnoho předpovězených věcí jasnovidců z naší skupiny vyplnilo, skutečně jsem věřila, že přijde konec světa. Napsala jsem to i svým křesťanským přátelům z lázní, protože mně byli velmi blízcí. Přála jsem si, aby o tom také věděli. Všechno jsem jim vypsala, i moje zkušenosti s naší skupinou.

Napsali mi moc hezký dopis. Nevyčítali, nehaněli to, co dělám. Jen mi vypsali určitá místa z Bible. Vysvětlili mi, že Bible je Boží slovo k lidem, ať si ta místa přečtu a přemýšlím o nich. Varovali mne, že to co píši, není podle Bible, tedy ani z Boha. V Bibli je napsáno, že nikdo neví, kdy přijde konec světa, jen Bůh.

Rozhodla jsem se, že všechno řeknu v naší skupině. Podtrhala jsem si v Bibli místa, na která mne moji přátelé upozornili. Ve skupině to nepřijali. Stáli si na svém. Tvrdili, že jsou Bohem vyvolení a toto slovo se na ně nevztahuje. Platí prý jen pro ty, kteří nejsou obdarováni výjimečnými schopnostmi. Nechala jsem se přesvědčit.

Té noci jsem prožila něco, co bych nikomu nepřála. Zjevovaly se mi různé postavy, něco mne škrtilo, slyšela jsem zřetelné hlasy. Na jedné straně mi vyhrožovaly, na druhé slibovaly. Ráno jsem chtěla jít do práce, ale byla jsem tak strašně slabá, že jsem nemohla vstát z postele. Bylo mi špatně a ztrácela jsem vědomí. Měla jsem pocit, že uvnitř hořím. Dva dny před tím, než se to stalo, jsem začala cítit takový odporný kouř, který kolem mě nikdo jiný necítil. Došlo mi, že je to spojeno se silami, které mi dříve pomáhaly a teď na mě útočí!

Pomoc na poslední chvíli

Přepadla mne úzkost. Začala jsem se modlit. Prosila jsem Boha o pomoc. Najednou jsem ztratila zrak, všechno se ponořilo do tmy. Myslela jsem si, že snad už umírám. Pořád jsem padala, bylo mně hrozně zle, chtělo se mi zvracet, uvnitř mě svírala krutá bolest. Celé tělo mne pálilo. Měla jsem takový nepříjemný pocit, jako bych padala do propasti a neměla se čeho zachytit. Zkřivila se mi i ústa, nemohla jsem mluvit. V duchu jsem volala k Bohu: „Bože odpusť mi a postarej se o moje děti, ať má vina nepadne na ně, ať ony nejsou za mne trestány.“

Poprosila jsem Pána Ježíše, aby moji duši nenechal jít do pekla, ale vzal ji k sobě. Stalo se něco zvláštního, co se slovy těžko popisuje. Měla jsem pocit, jakoby mne někdo vzal do náruče. Nepříjemné padání přestalo, ale stále jsem byla ve tmě. Pak jsem stoupala nahoru a chvilku jsem nevěděla, kde jsem. Postupně všechny útoky přestaly. Uvědomila jsem si, že mne Bůh zachránil.

U nás v kině promítali film „Ježíš“, který končil modlitbou. Uvěřila jsem, že Ježíš Kristus za mě zemřel, vstal z mrtvých a může mi opravdu pomoci. Poprosila jsem ho, aby můj život změnil a řídil už On sám. Bůh mne vyslyšel. Můj život patří jen jemu. Dostala jsem mnohem vyšší dar, než jsem si dovedla představit – dar věčného života.

Možná, že i ty jsi v zajetí okultních sil, zabýváš se věštěním, jasnovidectvím, esoterikou, magií, astrologií, spiritizmem, parapsychologií nebo jinými praktikami. Neber moje zkušenosti na lehkou váhu. To, co jsem si vytrpěla bych nikomu nepřála. Neváhej poprosit Pána Ježíše Krista, aby vstoupil do tvého života a osvobodil tě. Jenom On má tu moc. Jedině On ti může pomoci. Ježíš zemřel na kříži za tvoje hříchy. Vstal z mrtvých aby každý, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný v nebi. Ježíš Tě miluje.

Zdeňka Zelená, zdroj

A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Ef 5,14 Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. 1K 3,11

 

 

Texty svědectví na této stránce byly převzaty s laskavým svolením Brněnské tiskové misie (více na www.btm.cz).

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)