Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Pečeť Martina Luthera (Lutherova růže)

9.5.2014

Když jsem šel dnes kolem Červeného kostela v Brně, zaujal mě na nástěnce text o restaurování pečeti, která zdobí vchod do kostela. Jedná se o tzv. Lutherovu růži (možná je známá i pod jinými názvy).

Sám dr. Martin Luther o ní napsal městskému písaři v Norimberku, že má být symbolem celé jeho theologie:

„To první je kříž, černý kříž v srdci, které podržuje svou přirozenou barvu, abych si tím připomínal, že jsme spaseni jen vírou v Ukřižovaného. Neboť věříš-li celým srdcem svým, spasen budeš.

Ačkoli je to věru černý kříž, který umrtvuje a má i bolest působit, přece ponechává srdci jeho barvu, nekazí přirozenost, neusmrcuje, ale obživuje. Nebo spravedlivý z víry živ bude, totiž z víry v Ukřižovaného.

Srdce stojí uprostřed bílé růže, aby ukazovalo, že víra dává radost, útěchu a pokoj, zkrátka, že víra zasazuje bílou radostnou růži, ne jako svět dává pokoj a radost, a proto má být růže bílá, a nikoliv rudá, protože bílá je barvou duchů a všech andělů.

A tato růže leží v poli blankytné modře, protože taková radost v duchu a ve víře je začátek budoucí nebeské radosti, teď již uvnitř pochopené a nadějí uchopené, ale plně ještě nezjevené.

A kolem tohoto pole je zlatý kruh na znamení, že taková blaženost trvá v nebi věčně a je bez konce a je vzácnější nad všecky radosti a statky, jako zlato kovem nad vše nejvzácnějším.“

Bez ohledu na symboly, je to docela pěkné vyjádření křesťanské víry, co říkáte?

 

Pečeť Martina Luthera (Lutherova růže)

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)