Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Příprava ke křtu ve vodě

15.5.2012

Od doby, kdy jsem uvěřil (v říjnu loňského roku), uběhlo už několik dlouhých měsíců a já jsem nyní v samotném závěru příprav k tomu, abych mohl být pokřtěn biblickým křtem ve vodě. Samotná příprava ke křtu v této podobě sice není nutnou podmínkou k tomu, aby byl člověk pokřtěn, ale myslím, že je dobrým výchozím bodem a že je užitečná (alespoň pro mě určitě).

Člověk se seznámí s principy křesťanské víry, které by jinak sám v Bibli těžko hledal takto pohromadě a tematicky seskupené. Dále jako přínos vidím možnost se osobně setkávat se staršími sboru, kde výuka probíhá, což je v mnoha ohledech inspirující. A v neposlední řadě mohu i lépe poznat bratry a sestry (resp. sestru :-), kteří budou pokřtěni, dá-li náš Pán, spolu se mnou.

Samotná příprava se skládá z 8 lekcí a pokud netušíte, co se může na takových přípravách probírat, uvádím zde témata jednotlivých lekcí spolu s názvy hlavních kapitol:

 1. Bůh a člověk
  • Jaký je Bůh?
  • Stvoření člověka
  • Pád člověka a hřích
  • Boží spása
 2. Boží slovo a my
  • Proč můžeme věřit Bibli. Rozdělení biblických knih
  • Jaké je Boží Slovo
  • Proč máme Bibli číst
  • Jak máme Boží slovo číst
 3. Pokání, obrácení a znovuzrození
  • Co dělat, aby Boží milost platila i pro nás?
  • Co je pokání?
  • Co znamená znovuzrození?
 4. Modlitba a půst
  • Proč se modlit
  • Několik dalších zaslíbení k modlitbě
  • Jak se modlit
  • Co všechno je modlitba
  • Bůh na modlitbu odpovídá různým způsobem
  • Co brání vyslyšení modliteb
  • Půst
 5. Církev, život v obecenství
  • Význam slova církev
  • Jakými obrazy je církev v Novém zákoně popisována
  • Poslání a úkol církve
  • Život v obecenství Božího lidu je závazný
  • Otázky k rozhodování
 6. Křest ve vodě
  • Význam slova křtít
  • Předobraz křtu ve Starém zákoně
  • Proč se křtíme
  • Význam křtu
  • Kdo má být pokřtěn?
  • Praxe prvotní církve
 7. Učednictví
  • Učednictví
  • Křesťan a partnerské vztahy
  • Křesťan a peníze
  • Křesťan a osobní evangelizace
 8. Křest v Duchu Svatém a duchovní dary
  • Dar Ducha Svatého
  • Účel křtu v Duchu Svatém
  • Projevy křtu v Duchu Svatém
  • Jak poznáme, že jsme pokřtěni v Duchu Svatém?
  • Co můžeme udělat, abychom byli pokřtěni v Duchu Svatém?

Jedná se o týdenní lekce vyučování, kdy každá z nich trvá cca 1,5 až 2 hodiny. Lekce se zahajuje zpravidla modlitbou, potom následuje výklad tématu – jednotlivá témata jsou vykládána především pomocí veršů z Bible. Po výkladu je prostor na položení dotazů k tématu či dalším dotazům a obecnější diskusi, je prostor se zeptat na to, co nás zajímá a s čím se třeba aktuálně potýkáme v našem životě. Vyučování je zakončeno modlitbou.

A tak jsem vděčný Bohu, za to, že se o nás má kdo starat v počátcích víry a že jsou lidé, kteří nám věnují ten čas a s láskou a ochotou nás vyučují.

Věřím, že je v Boží vůli, abychom všichni, kteří vyučování navštěvujeme, byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista a dali tak jasný signál, že chceme následovat jeho příklad a že On pro nás tak mnoho znamená. Těším se na křest ve vodě a věřím i v to, že si Bůh může použít tuto událost k tomu, aby oslovil i nevěřící z mého okolí, které chci na „svůj“ křest pozvat.

Aktualizováno: Dne 7. 6. 2012 v 18,30 hod. se konalo v Brně Slavnostní shromáždění s biblickým křtem ve vodě ... a tak jsem byl pokřtěn.

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

 • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
 • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

« seznam článků  na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2019   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)